ลูกค้าของเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย บางกอก ซีเคียวริตี้ (บีเอสไอ) จำกัด

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการให้บริการงานด้านรักษาความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น บริษัท สำนักงาน โรงงาน อาคารสูง หรือศูนย์กระจายสินค้าต่างๆ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ตรงไปตรงมาและรับผิดชอบต่อลูกค้า

 

โดยลูกค้ากลุ่มหลักๆบางส่วน CUSTOMER REFERRENCES