บริการของเรา

ให้บริการบุคลากรรักษาความปลอดภัย Security Personnel
บริษัท รักษาความปลอดภัย บางกอก ซีเคียวริตี้ (บีเอสไอ) จำกัด หรือ bsi Security เป็นบริษัทที่ให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่บุคลากรรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับองค์กร หน่วยงาน สำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะให้เราเป็นผู้ดำเนินการแทน

โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัททุกคน ได้รับการตรวจสอบประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรมของบริษัท ซึ่งได้รับการรับรองจากนายทะเบียนภายใต้ พระราชบัญญัติกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย พุทธศักราช 2558 มีประสบการณ์ในการรักษาความปลอดภัย โดยนโยบายหลักของบริษัท ทำธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกกฎหมาย เป็นธรรมกับลูกค้า และเป็นธรรมกับพนักงาน

มาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัท มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน รวมถึงการสนับสนุนลูกค้า ในด้านต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านอุปกรณ์ การประสานงาน การวางมาตรการร่วม การประชุมหารือประจำเดือน การอบรมหน้างาน เป็นต้น โดยเน้นประสิทธิภาพของงาน บริษัทฯมั่นใจว่าคุณภาพของ งานและมาตรฐานในการจัดการของบริษัทเป็นอย่างมืออาชีพ เหนือกว่านั้นอัตราค่าบริการยังสมเหตุสมผลอีกด้วย