ReadyPlanet.com
dot
หมวดงานบริการ
dot
bulletรักษาความปลอดภัย
bulletงานจราจร
bulletควบคุมเข้า-ออกพื้นที่
bulletลาดตระเวนและป้องกันอัคคีภัย
dot
ประกาศ
dot
bulletจดโดเมนเนม
bulletลงประกาศฟรี
dot
Newsletter

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ฝ่ายบริหารของเรา

ฝ่ายบริหาร

 

คุณจารึก จันทร์สม       ประธานบริหาร

                                   jarouk@bsisecurity.com

 

คุณณัฐพล ชมสูงเนิน   กรรมการผู้จัดการ

                                   natthaphol@bsisecurity.com

   

 

รายชื่อฝ่ายปฏิบัติการ

 

คุณสุวิชาญ เครือผือ   ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส

                                   suwichan@bsisecurity.com

 

คุณสมชาย มันตวัตร        ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออก

                                        somchai@bsisecurity.com

 

คุณสุรเชษฐ์ สุนทรสนิท   ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพื้นที่กรุงเทพ

                                        surachet@bsisecurity.com

 

คุณประยูร โพธิ์พระทอง  ผู้จัดการพื้นที่บางปะอิน 

                                       prayoon@bsisecurity.com

 

คุณสุวัฒน์ ถือสยม        ผู้ช่วยผู้จัดการพื้นที่บางปะอิน
 

                                     suwat@bsisecurity.com

 

ร.ต.สมพร เฉลิมพล        เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

                                 somporn@bsisecurity.com

 

   

ฝ่ายสำนักงานและธุรการ

 

คุณพิมลมาศ สุภโสภาคย์    ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานและธุรการ
 

                                         pimonmas@bsisecurity.com

 

คุณดวงพร เคหะลุน           ฝ่ายบุคคลและธุรการ

                                       duangporn@bsisecurity.com

 

คุณนฤมล โชติพรหม        ฝ่ายบุคคลและธุรการ

                                       narumon@bsisecurity.com

 

จันทนา ชมดอกไม้            ฝ่ายบุคคลและธุรการ

                                       jantana@bsisecurity.com 

 

คุณสุพัตรา ศิริไพบูลย์       ฝ่ายบัญชี

                                       supattra@bsisecurity.com