ReadyPlanet.com
dot
หมวดงานบริการ
dot
bulletรักษาความปลอดภัย
bulletงานจราจร
bulletควบคุมเข้า-ออกพื้นที่
bulletลาดตระเวนและป้องกันอัคคีภัย
dot
ประกาศ
dot
bulletจดโดเมนเนม
bulletลงประกาศฟรี
dot
Newsletter

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


ฝ่ายบริหารของเรา

ผู้บริหาร
คุณจารึก จันทร์สม ประธานบริหาร
E-mail:
jarouk@bsisecurity.com

คุณณัฐพล ชมสูงเนิน กรรมการผู้จัดการ
E-mail:
natthaphol@bsisecurity.com

รายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
คุณสุวิชาญ เครือผือ                     ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส
                                                     E-mail: suwichan@bsisecurity.com
คุณชมชาย มันตวัตร                ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพื้นที่ภาคตะวันออก
                                                E-mail:
somchai@bsisecurity.com
คุณรังสรรค์ เสนิทัย                  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการกรุงเทพฯ
                                                E-mail: rangsan@bsisecurity.com
คุณประยูร โพธิ์ พระทอง           ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพื้นที่บางปะอิน
                                                E-mail:
prayoon@bsisecurity.com
คุณสุวัฒน์ ถือสยม                  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพื้นที่บางปะอิน
                                                E-mail:
suwat@bsisecurity.com
ร.ต.สมพร เฉลิมพล                 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
                                                 E-mail: somporn@bsisecurity.com
คุณสุกัญญา พละเสวีนันท์         ผู้จัดการฝ่ายสรรหา/ขาย
                                                 E-mail: suganya@bsisecurity.com
 
 
 
รายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงาน
คุณพิมลมาศ สุภโสภาคย์         ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานและธุรการ
                                                Email: pimonmas@bsisecurity.com
คุณดวงพร เคหะลุน                  ฝ่ายบุคคลและธุระการ
                                                E-mail:
duangporn@bsisecurity.com
คุณสุพัตรา ศิริไพบูลย์               ฝ่ายบัญชี
                                                E-mail: supattra@bsisecurity.com
คุณนฤมล โชติพรหม                ฝ่ายธุรการสำนักงาน
                                                E-mail: naruemol@bsisecurity.comพันธิกิจของ bsi

ส่วนหนึ่งของธุรกิจของเรา article
ส่วนหนึ่งของธุรกิจของเรา article
ข่าวประชาสัมพันธ์่ี่ที่ 1 - รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม article
พันธิกิจของ bsi